Program prevencije ovisnosti za učenike 1. razreda srednjih škola

Predstavnici PUZ iz Odjela za prevenciju održali su u našoj školi predavanje o štetnosti konzumiranja droge, ali i o načinima i oblicima prevencije ovog gorućeg problema. Tijekom spomenutog predavanja učenici su podrobno informirani i upoznati s posljedicama konzumiranja različitih sredstava ovisnosti.

Ovisnost među mladima je u porastu pa su duhan, alkohol i droge sastavni dio odrastanja velikog dijela urbane mladeži. Uz zlouporabu sredstava ovisnosti sve se češće javljaju i drugi suvremeni socijalni problemi poput porasta maloljetničke delikvencije, školskog i izvanškolskog nasilja, povećanja broja mladih koji ne završavaju školovanje, kao i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Jasno je da se samo planiranim, integriranim i kontinuiranim aktivnostima mogu povećati mogućnosti preventivnog djelovanja na problem.