Edukacija za nastavnike: Jačanje kompetencija u radu s mladima

U srijedu se u našoj školi održao zadnji ciklus edukacije Jačanje kompetencija u radu s mladima koju provodi Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Edukacija je namijenjena nastavnicima i stručnim suradnicima u školama s ciljem razvijanja vještina i senzibilizacije za problem rizičnog ponašanja djece. Edukacija se sastojala od uvodnog predavanja kojeg je u našoj školi održala Lucija Sabljić i dvije radionice koje je održala Snježana Šalamon. Uvodno je predavanje bilo iznimno poučno i zanimljivo budući da se govorilo o teorijskim i praktičnim okvirima zlouporabe psihoaktivnih tvari i drugih ovisničkih ponašanja. Na radionicama se radilo na osvještavanju načina na koji komuniciramo, prepoznavanju i kvalitetnom rješavanju konfliktnih situacija, asertivnosti i slično. Nastavnici su izrazito zadovoljni navedenom edukacijom i nadamo se nastavku pozitivne suradnje sa Zavodom.