Kontakt

Referada i upisi: Ana Štović, +385 (01) 4002 304
Radno vrijeme:
Pon - Pet: 8:30 do 16:30

Ravnatelj: Dragan Stanković, +385 (01) 3010 622
Tajnik: Martinija Malić, + 385 (01) 3010 621
Voditeljica nastave: Antonija Zeba, +385 (01) 3010 617
Zbornica: +385 (01) 3010 617

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Martinija Malić, dipl. iur.
Tel: +385 1 30 10 621
E-mail: martinija.malic@zrinski.org
Uredovno radno vrijeme:
Pon - Pet: 9:00 – 17:00

Fax: +385 (01) 3014 943
Mail: katarina@zrinski.org

Matični broj: 1248022
OIB: 40935660435
IBAN : HR4623600001102127122

Adresa:
Selska cesta 119
10 110 Zagreb
Hrvatska