Karlovac – grad na četiri rijeke

Dana 16. 3. 2018. gimnazijalci PGEŠ Katarina Zrinski uputili su se, u pratnji profesorica Šimunović, Boroša Kokić i Lukić, na terensku nastavu u Karlovac. Ovo je bila prilika za većinu vidjeti grad pored kojega prolaze na putu prema moru i nikada ne ulaze u središte. Zahvaljujući kvalitetnom vođenju lokalne vodičice Danijele Domboš, učenici su se upoznali s vojnom poviješću grada i specifičnom arhitekturom čiji je cilj bio uspješna obrana od Turaka. Kako je ovo period maksimalnog vodostaja u gradu, učenici su također imali priliku na kratko vidjeti napore koji se poduzimaju u dijelu grada koji je najizloženiji opasnosti od poplava, Logorištu. Svakako je vrhunac dana bio posjet Aquatici, akvariju slatkovodne ribe. Učenici su saznali da je Hrvatska najbogatija različitim vrstama riječne ribe u Europskoj uniji te druga u Europi po broju različitih ribljih vrsta. Aquatika na zanimljiv način prikazuje riblji fond počinjući s ribama iz brzih i hladnih voda i nastavljajući prema ribljim vrstama u toplijim i mirnijim tokovima. Detaljni opisi riba i njihove značajke privukle su pozornost učenika. Posebno je zanimljivo bilo razgledanje akvarija s endemskim ribama. Nakon ručka učenici su imali slobodno vrijeme za razgledanje Karlovca nakon čega smo se vratili u Zagreb.